חורבן – פוסט -טראומה 2

מפגש 2: זיכרון החורבן באמנות 

זיכרון החורבן של ירושלים מתבטא בעיקר באופן סמלי באיור כתבי יד של מגילת איכה, בדימויים ובמנהגים שונים כמו שבירת הכוס בחתונה, וכן בציורי יהודים גולים שביטאו אבלות ורגשות לאומיים.
מרצה: פרופ' שלום צבר, חוקר אמנות יהודית ופולקלור יהודי והשוואתי באוניברסיטה העברית בירושלים

 

ראשון | ז באב | 30.7 | 20:00

מפגש 1: כיצד הגיבו בני דור החורבן על הרס ירושלים והמקדש?

ראשון | כב בתמוז | 16.7 | 20:00

על המגוון הרחב של תגובות לחורבן המופיעות בעדויות ספרותיות שונות, ועל היעדר גישה אחידה בקרב ראשי העם וחכמיו.

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני, נשיא המרכז האקדמי שלם ופרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית

 

מפגש 2: זיכרון החורבן באמנות

ראשון | ז באב | 30.7 | 20:00

 

זיכרון החורבן של ירושלים מתבטא בעיקר באופן סמלי באיור כתבי יד של מגילת איכה, בדימויים ובמנהגים שונים כמו שבירת הכוס בחתונה, וכן בציורי יהודים גולים שביטאו אבלות ורגשות לאומיים.
מרצה: פרופ' שלום צבר, חוקר אמנות יהודית ופולקלור יהודי והשוואתי באוניברסיטה העברית בירושלים

 

מחיר: 20 ₪ למפגש 

עוד בבית אבי חי