מהְרָסְיַךִ וְּמחַרֲיִביַךִ ממִּךֵ יְצֵאֵוּ

עוד בבית אבי חי