קו 70: ירושלים של מטה

היצירה "קו 70" היא תרגיל מתמשך בקו ובצורה במרחב הירושלמי. יצירתו של המעצב דוב אברמסון מחלקת את העיר ירושלים לשבעים תאים שווים בגודלם, בוחנת קווים, חללים וצורות בכל אחד מן התאים, ומתוך כך רוקמת מפה רעיונית חדשה של העיר – מפה המציגה את ירושלים באור מרענן ומפתיע. 
המסורת היהודית מייחסת לעיר ירושלים שבעים שמות שנלקטו מתוך המקרא והמדרש. חלקם הגדול מקורו בחזון הנביאים שהתנבאו על העיר הזאת ובתוכה. "קו 70" מוצא רמזים לשמות אלו ברכיבים היומיומיים המצויים ב"ירושלים של מטה" – במכסי הביוב, בתעלות הניקוז, במדרכות ובחניונים, אתרים שבדרך כלל אינם נכללים בסיור התיירות הרשמי של העיר.
 

 

עוד בבית אבי חי