הרוח והסערה

להיות OR ולא להיות אור, זו השאלה. ועל השירה בעל כרחי. 
 

 

 

 

 מפגשים אינטימיים עם משוררי "משיב הרוח" בספריית בית אבי חי

 

                                     

 

 

עוד בבית אבי חי