מעיין נפתח, תראה

על השירים, החיים, מקורות השראה, ויצירה שעדיין לא נכתבה. 
 

 

 

 מפגשים אינטימיים עם משוררי "משיב הרוח" בספריית בית אבי חי

 

                                     

 

 

עוד בבית אבי חי