הרפתקה בתערוכה - מרץ 2016

התערוכה "אל האגדה" מזמינה אותנו להיכנס אל עולם
האגדות הקסום של חז"ל דרך השער שפתח לנו ח"נ ביאליק.
נשמע סיפורים אודותיו, נתבונן ביצירות שקבלו השראה
ממנו ונפליג אל מחוזות הדמיון והיצירה.

סיור בתערוכה, סיפור ופעילות יצירה בהנחיית
מספרת הסיפורים, שרית זוסמן
ניהול אמנותי: ברכי ליפשיץ

התערוכה "אל האגדה" מזמינה אותנו להיכנס אל עולם
האגדות הקסום של חז"ל דרך השער שפתח לנו ח"נ ביאליק.
נשמע סיפורים אודותיו, נתבונן ביצירות שקבלו השראה
ממנו ונפליג אל מחוזות הדמיון והיצירה.
 

סיור בתערוכה, סיפור ופעילות יצירה
בהנחיית מספרת הסיפורים, שרית זוסמן
ניהול אמנותי: ברכי ליפשיץ

עוד בבית אבי חי