ראש לחודש חשוון: ישמעאל

האירוע יועבר בשידור חי באתר בית אבי חי.

בראשיתו של השבוע שבסיומו נקרא בפרשת "לך לך" נעסוק בסיפורו של ישמעאל: נראה כיצד מתואר גירוש הגר וישמעאל באמנות, ונשמע על דמותו של ישמעאל בין אסלאם ליהדות.

מנחה: פרופ' אביגדור שנאן
שירה בציבור: גילה חסיד ועוזי רוזנבלט

בהשתתפות:

ד"ר אליהו שטרן, החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת, האוניברסיטה העברית בירושלים - "ראיתי בחלום כי אזבח אותך" – ישמעאל בין אסלאם ליהדות.
אלה ארזי, מרצה בתחום המקרא והאמנות בביה"ס לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית ובמוזיאון ישראל - הגר וישמעאל בראי האומנות.

עוד בבית אבי חי