נקודות.תרבות-אסף אמדורסקי

אסף אמדורסקי שר יונה וולך

בהשתתפות: פרופ' חביבה פדיה

עוד בבית אבי חי