הליטאים

מתוך: הליטאים

מהי ישיבה ליטאית? מי רקח את התופעה במזרח אירופה, וכיצד התמלאו האולמות בצעירים שאפתנים? על ישיבות וולוז'ין וטלז, על מעמדו של ראש הישיבה ועל מה שבין סמכות לאוטונומיה.

אורח: פרופ' עמנואל אטקס - החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

סדרת מפגשים בהנחיית ד"ר שלמה טיקוצינסקי

הישיבה הליטאית החלה את דרכה במזרח אירופה של המאה ה 19-ומאז נעשתה אבטיפוס למוסדות לימוד תורה בעולם החרדי כולו. בסדרה זו נתחקה אחר השורשים ההיסטוריים של מוסד הישיבה, תצורותיו השונות לפי עדה וחצר ואחר עמידתו אל מול אתגרי הזמן.

תגיות: סדרות

עוד בבית אבי חי