יהודים באור הזרקורים

לצערנו המופע בוטל בשל מחלה.

מחלת מפגש שני: ההיית  או חלמתי חלום

על העולים שבאו מאירופה ליישב את ארץ ישראל ועל היצירות שנולדו כאן עם הקמת המדינה ואחריה על ידי היוצרים זעירא, וילנסקי, ארגוב, רחל, אורלנד, משה שמיר, יהושע סובול וחנוך לוין.

 

עוד בבית אבי חי