הרמב"ם עכשיו - מפגש רביעי

מפגש רביעי: די ברא כרעותיה / שברא כרצונו
מה בין תפיסתו של הרמב"ם את העולם ובין תפיסתם של שפינוזה ואיינשטיין? האם העולם נברא מתוך רצון אלוהי או מתוך הכרח? הרמב"ם עכשיו
רבים העריצו אותו, מעטים הלכו בדרכו

סדנה למבקשים להעמיק בנושא הרמב"ם, תפיסתו הפילוסופית הייחודית ומשמעותה לימינו.
בהנחיית ד"ר מאיר בוזגלו, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית

סדנה סגורה, מספר המשתתפים מוגבל

עוד בבית אבי חי