הרמב"ם עכשיו - מפגש שלישי

מפגש שלישי: מיהו כופר?
המונותיאיזם הרדיקלי מסכן היום לא רק את מאמיניו, הכופר נתפס בו כ"אחר" האולטימטיבי. האם תיתכן תפיסה נאורה של הכפירה? הרמב"ם עכשיו
רבים העריצו אותו, מעטים הלכו בדרכו

סדנה למבקשים להעמיק בנושא הרמב"ם, תפיסתו הפילוסופית הייחודית ומשמעותה לימינו.
בהנחיית ד"ר מאיר בוזגלו, החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית

סדנה סגורה, מספר המשתתפים מוגבל

עוד בבית אבי חי