חופרים

ארכיאולוגיה במציאות הישראלית
בשיתוף "תגליות – ארכיאולוגיה לכל"
סדרת מפגשים שתעסוק במגוון נושאים הנוגעים למחקר הארכיאולוגי העכשווי, דרך סוגיות מעוררות עניין ומחלוקת בציבוריות הישראלית.

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא