חופרים - מפגש שלישי

מתוך: חופרים
מפגש שלישי: מה בין ארכיאולוגיה לאידיאולוגיה?
כיצד האידיאולוגיות של המשלחות הארכיאולוגיות משפיעות על עבודתם, והאם ניתן לנתק בין "המחקר הטהור" לבין הקונטקסט הפוליטי שבו נערכות החפירות?

בהשתתפות: הפרופ' חנן אשל – המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
עו"ד אליקים העצני – חבר כנסת לשעבר ארכיאולוגיה במציאות הישראלית
בשיתוף "תגליות – ארכיאולוגיה לכל"
סדרת מפגשים שתעסוק במגוון נושאים הנוגעים למחקר הארכיאולוגי העכשווי, דרך סוגיות מעוררות עניין ומחלוקת בציבוריות הישראלית.

עוד בבית אבי חי