מה ידוע על היום הזה - עשר עובדות על תשעה באב

10.07.17

שני בתי המקדש נחרבו לפי המסורת בדיוק באותו היום - תשעה באב. חורבן הבית בנקודות

 1. בית המקדש הראשון נשרף בידי נבוכדנאצר, מלך בבל, בשנת 586 לפנה"ס, ואילו בית המקדש השני נחרב בידי הרומאים בשנת 70 לספירה. כ-60 שנה לאחר מכן נחרב לגמרי היישוב ביהודה, בעקבות מרד בר כוכבא, ובאותה תקופה למעשה החלה הגלות הארוכה של עם ישראל. מאז חורבן בית שני ועד היום חלפו 1,946 שנה.

 

2. לפי המסורת, שני בתי המקדש נחרבו באותו התאריך בדיוק: ט' באב. לתאריך זה יש משמעות טעונה ומורכבת מאוד, ולכן נהפך ט' באב ליום צום וזיכרון.

 מדוע נחרב בית המקדש? (ציור: פרנצ'סקו הייז)

3. חורבן בית המקדש השני לא היה רק אירוע היסטורי, אלא אירוע מכונן בתולדות העם היהודי. עד היום יהודים רבים בישראל ובעולם מייחלים לבניית בית המקדש, ולא בכדי: מיד לאחר החורבן, ירושלים ובית המקדש חדלו להיות המרכז הרוחני של חיי האומה, עם ישראל יצא לגלות, ומאז חווה אינספור גלגולים קשים, מפרכים ומייסרים. ומאידך, גם מגבשים.

 

4. 40 שנה לפני חורבן בית שני קיבל עם ישראל איתותים שונים למצבו הרוחני המידרדר. דלתות ההיכל היו נפתחות מאליהן; הנר המערבי לא דלק 24 שעות כבעבר; ביום הכיפורים הצמר הצבוע באדום, שנקרא "לשון של זהורית", לא היה מלבין כסימן למחילת עוונות העם בידי הקב"ה, אלא דווקא מאדים; וביום כיפור השעיר לעזאזל שעלה בגורל היה השמאלי, ולא הימני – סימן נוסף לכך שהאל לא מרוצה ממש ממצבו הרוחני של עמו.


5. כאשר טיטוס חזר לרומי, הוא החליט לערוך תהלוכת ניצחון ראוותנית כדי להתגאות בניצחונו. לאותה התהלוכה נבחרו 700 צעירים יהודים גבוהים וחסונים, שהיו אמורים לשמש מצג חי להישג הצבאי הגדול. הם נכבלו בשלשלאות ברזל והושפלו עד עפר. כזכר לאותו ניצחון, הוקם שער טיטוס, ועליו תבליט שבו ניתן לראות את התהלוכה, כולל השבויים המובסים והמושפלים, המובילים עמם את כלי המקדש.
 
6. מתי בדיוק נחרב בית המקדש? גם כאן יש כמה דעות. לפי ספר מלכים ב', החורבן אירע בז' באב, אך לפי ספר ירמיהו, האסון אירע בי' באב. חז"ל נדרשו לסתירה הזאת בתלמוד הבבלי והסבירו זאת כך: בשבעה נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעה-שמונה. ובט' באב, סמוך לחשיכה – הציתו בו את האש, שדלקה לאורך כל היום. לכן התענית נקבעה לט' באב, אם כי רבי יוחנן היה ראוי לקבוע את התענית דווקא בעשרה באב, כיוון שרוב ההיכל נשרף ביום זה, אך חכמים קבעו את יום האבל על פי תחילת האירוע.

 

7. לפי יוסף בן מתיתיהו, טיטוס הורה דווקא שלא להחריב את בית המקדש, בעיקר בגלל הנוהג בזמנו להשאיר מבנים חשובים כעדות חיה לכיבוש, אך אחד מחייליו של טיטוס השליך לפיד לכיוון המקדש, בלהט הקרב. טיטוס עצמו (לפי בן מתיתיהו, כאמור) ניסה לכבות את האש, אך לא ממש הצליח. לפי מקומות אחרים, בן מתיתיהו ניסה בדבריו לחפות על המצביא הרומי, אך בפועל, טיטוס היה זה שהורה בפירוש על החרבת המקדש.

  " 40 שנה לפני חורבן בית שני קיבל עם ישראל איתותים שונים למצבו הרוחני המידרדר. דלתות ההיכל היו נפתחות מאליהן; הנר המערבי לא דלק 24 שעות כבעבר; ביום הכיפורים הצמר הצבוע באדום, שנקרא "לשון של זהורית", לא היה מלבין כסימן למחילת עוונות העם ע"י הקב"ה, אלא דווקא מאדים; וביום כיפור השעיר לעזאזל שעלה בגורל היה השמאלי, ולא הימני – סימן נוסף לכך שהאל לא ממש מרוצה ממצבו הרוחני של עמו "

8. טיטוס שרף את בית המקדש, אך הותיר שלושה מגדלים כדי להראות לדורות שאחריו עד כמה היתה מבוצרת ואיתנה העיר שכבש – מגדל היפיקוס, מגדל מרים ומגדל פצאל. אך חוץ מאותם מגדלים, שנותרו בתפארתם, ירושלים הפכה לעיי חורבות. גם מנהיגי המרד שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב סיימו את הקריירה שלהם. בר גיורא הוצא להורג בתוך זמן קצר, ואילו יוחנן נשלח למאסר עולם.

 

9. כיצד התנהלה המלחמה בזמנו? טיטוס החריב את ירושלים באמצעות בליסטראות – מין תותחים פרימיטיביים ששיגרו מטר של אבנים, ברזל ואש. בשל המצור, מגיני העיר היו חלשים ומותשים ולא הצליחו לספק מענה הגנתי מספק. למרות חולשתם, לטיטוס לקחו שני חודשי מלחמה לא פשוטים כדי לפרוץ את חומות ירושלים.

 

10. בית ראשון נחרב בגלל שלושה דברים מרכזיים: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. למרות החטאים החמורים האלה, הוא חזר ונבנה כעבור 70 שנה. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, ועד היום, 1,946 שנה אחרי החורבן, לא נבנה שוב, ללמדנו ששנאת חינם חמורה וגרועה אפילו יותר משלוש העבירות החמורות שמנינו. חומר למחשבה.
 

לכל הפרטים על שונאים - מפגשים קולנועיים לתשעה באב 
הצטרפו לדף הפייסבוק של בית אבי חי

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי