שיר לשבת - שער אשר נסגר

שיר דודים מאת ר' שלמה אבן גבירול.

עוד בבית אבי חי