קוניאק

להתייפח זה עוד כלי בארגז. כתב: שאנן סטריט, אייר: ניר גולן

עוד בבית אבי חי