השוטר שהפך לרוצח חוסל

...ועכשיו הוא ז"ל. כתב: אסף אמדורסקי, אייר: אריאל סלע

עוד בבית אבי חי