התמנון

איך אדם הולך לבר עם תמנון ברוטשילד אפטרנון? כתב: שלומי ברכה, אייר: יאיר ורדי


עוד בבית אבי חי