כביש צר

ושתי טיפות של גשם מפליגות לרוחב החלון. כתב: דידי ארז, אייר: אהד שמר


טקסט תיאור תמונה כאן

עוד בבית אבי חי