כביש צר

ושתי טיפות של גשם מפליגות לרוחב החלון. כתב: דידי ארז, אייר: אהד שמר


טקסט תיאור תמונה כאן
Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי