אני האיש

החי בתוך בועה, שלוח כמו חץ למטרה. כתב: ערן וייץ, אייר: כפיר וייצמןModel.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי