אני האיש

החי בתוך בועה, שלוח כמו חץ למטרה. כתב: ערן וייץ, אייר: כפיר וייצמןעוד בבית אבי חי