געגוע לילי

גלעד כהנא כתב שיר על מסע לילי ועל געגועים למרפסת שאינה, ואורי רוזביץ' אייר את זהModel.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי