דבורה שיימוביץ שרה שיר ערש פולני

בית אבי חי
12.12.12

דבורה שיימוביץ שרה שיר ערש ששר לה אביה, ששרה לו אימו אז בפולין

עוד בבית אבי חי