דבורה שיימוביץ שרה שיר ערש פולני

דבורה שיימוביץ שרה שיר ערש ששר לה אביה, ששרה לו אימו אז בפולין

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי