הגיבורים שבלב

עומר הופמן על מרקו והקוף הצמוד שלו בפרויקט גיבורים מיחוד לחנוכה

עוד בבית אבי חי