התחלות: תצלומים 1948-1968

11.04.12

התערוכה "התחלות , תצלומים 1968-1948" של הצלם דוד חריס מתמקדת בתיעוד שני העשורים הראשונים של מדינת ישראל וחושפת את מיטב עבודתו של חריס מתקופה זו. עשורים אלה, שבהן עוצבה דרכה של המדינה ונבנו תשתיותיה, אופיינו במשברים רבים שנבעו מהמפגש בין אוכלוסיות מתרבויות שונות, מקשיי הקליטה בארץ החדשה, ממצוקה כלכלית (מעברות, צנע) ומשאלות שהולידו תוצאות המלחמות.

עבודתו של חריס בשנים אלה, שנעשתה בעיקר עבור המוסדות הלאומיים, משקפת את קו ההסברה הרשמי של המדינה ואת מסריה הציוניים. המאפיין המרכזי בעבודתו של חריס, המגדיר עצמו כצלם ממלכתי, הוא לפיכך תיעוד התקופה המשברית מנקודת מבט אופטימית. העוני, קשיי המעבר והקליטה, המצוקות שהוליד הניסיון לבנות "כור היתוך" לצד הקשיים הכלכליים והביטחוניים - כל אלה זכו אצלו לתיאור אוהד ואידילי. יתרה מכך, הוא צילם רק נושאים המעמידים את ישראל באור אוהד ביחס לאוכלוסייה הערבית המקומית (למשל, שיבה של פליטים מירדן זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים).

סוג הצילום הזה ממשיך, במידה רבה, את הצילום שקדם להקמת המדינה. אבל בעוד הצילום של טרום-המדינה תיאר את היהודי החדש, הגאה, מתוך בחירה לייפות את המציאות ולהצניע את הקשיים ואת ההיבטים הלא מחמיאים של ההתיישבות בארץ, חריס ובני דורו תיארו את הקשיים של העשורים הראשונים למדינה מתוך נקודת מבט חיובית ומאדירה.

עוזרת לאוצרת: אסנת אוסטרליץ

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי