פרשת ראה – אתה בדיבורית

01.02.10

גם לדבר יותר מדי עלול להיות מסוכן. במיוחד כשיש לך דיבורית