פרשת קרח – השד העדתי

08.02.10

אולי אנשי העדה הוציאו מהבקבוק את השד העדתי?