פרשת קרח – האישה הקנאית

08.02.10

האם מדובר במקרה קשה של האישה הקנאית?