פרשת קרח – המורדת האמיתית

08.02.10

ואם און בן פלת לא רצה בכלל לצאת למרד. אולי אשתו הייתה המורדת האמיתית ?