קרח – טעות אנוש

08.02.10

האם מדובר בפאשלה או בטעות אנוש?