פרשת קרח – הרב זצוק"ל

08.02.10

אין כמו דבר תורה לפני שבת. הרב זצוק"ל שליט"א בוורט ושיר לשבת