פרשת קרח – מיעוטים משוררים

08.02.10

המשוררת עיישה עבדו אל עג'מי מתארחת בתוכנית הפופולארית מיעוטים משוררים