החיים בזבל

12.05.13

האם הזבל בשכונת טלביה שונה מזה הנאסף במזרח העיר? אילו סודות טמונים באשפה של מאה שערים? רון עופר יצא לסיבוב עם עובדי התברואה של עיריית ירושלים וניסה לברר אם מה שאנחנו משליכים מלמד על דמותנו. החיים בזבל

עוד בבית אבי חי