שני פטריוטים ירושלמים - יוצרת תיאטרון ופעיל פוליטי (מאיה בואנוס ותומר נאור) - מזמינים אתכם לחגוג יחד לירושלים מהסלון הביתי (גם תל-אביבים מוזמנים!). ראיונות, מוזיקה טובה ועוד הרבה הפתעות

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: