ברשת השנאה

האינטרנט גורם לנו לקטלג, לתייג ולשפוט. כשמוסיפים לזה את התוכן האינסופי ברשת ואת ההתבטאויות הקיצוניות שעולות בו - קצרה הדרך לשנאה. וידאו-ארט של היוצר נעם גלברט

 

Untitled

 

יוצר: נעם גלברט  | עיצוב פסקול: רן דר

 

עבודתי מבטאת בצורה אישית את האופן שבו פילוח המידע האינסופי באינטרנט מעצים את השנאה. הדבר נובע מכמה גורמים: ראשית, עודף המידע ברשת הוביל לפיתוח כלים המסייעים בפילוחו, מה שבא לידי ביטוי בהכנסת אנשים לקבוצות מתויגות. כל אדם מתקשר באופן זה או אחר לארכיטיפ קיים, שנוטה להיהפך במהירות שיא לסטריאוטיפ, ואלה רוויים במטען תרבותי – לרוב שלילי. 

 
נוסף על זאת, עודף המידע מוביל לשיפוט בזק: "או שאתה כזה, או שאתה אחר". אנשים אינם מקבלים ברוח טובה סטיות מהתבניות המוכרות, ולעתים השתייכות לסטייה כזו אף תכעיס אנשים עוד יותר מהשתייכות לכל קבוצה אחרת, שנואה ככל שתהיה.


לבסוף, שיוך קבוצתי זה מכליל את האדם ומגדיר אותו לפי חלק אחד ממנו. חלק מהזהות העצמית מוגדרת בקהילות מסוימות באמצעות ההשתייכות לקהילה (כמו הקהילה ההומו-לסבית או קהילה דתית), ואילו בקהילות אחרות רק לעתים רחוקות היו הפרטים מייחסים לאותה קהילה את המאפיין הבולט שלהם (כמו צבע שיער או צבע עור).  

האינטרנט אפוא אינו רק מתייג - הוא גם מקטלג. בעידן שבו תרבות השיחה מתקיימת בזמן מינימלי ועל רקע התוכן האינסופי, מוכתב גם אופן התבטאות קיצוני בידי אלה שרוצים ומצליחים לבלוט.

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי