המסע של ילדי טהרן

18.01.11

"ילדי טהרן" היו ילדים קטנים שהוברחו מאירופה הנאצית, לרוב ללא בני משפחותיהם, ועברו תחנות רבות שאחת מהן הייתה טהרן, ומכאן הכינוי שהודבק להם. הם עברו תלאות וייסורים בדרכם לארץ, וגם אז חוו קשיי קליטה. הסרט בנוי מעדויות וסיפורים בגוף ראשון של ה'ילדים' - היום ה