אביגדור שנאן - ירושלים של מעלה בספרות האגדה
social
facebook whatsup email tweeter
שלחו
לחבר

אחרי שישה אירועים שעוררו הדים ברוסיה, פסטיבל הקריאה אשכולות המיועד לצעירים ממדינות חבר
העמים, מגיע לירושלים כדי לחקור ולגלות את כוחה המיוחד של העיר ככר פורה לנבואות ולחזונות.
קריאה בטקסטים אסכטולוגיים, מיסטיים ואוטופיים מנביאי התנ"ך ועד החוזים הציונים.
שלושה מסלולי תוכן המשלבים סדנאות קריאה וטיולים טקסטואליים בירושלים.


מפגש ראשון: ירושלים של מעלה בספרות האגדה
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית בירושלים
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus