חירות בהסגר - שיחה עם אפרת שפירא רוזנברג וד"ר רוני רוזנברג

01.04.20

אפרת שפירא רוזנברג וד"ר רוני רוזנברג בשיחה על מושג החירות בימי משבר, בפילוסופיה ובמחשבה היהודית

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: