ד"ר מיכל שמחון - הרווחים שבין השורות

14.02.19

בכל טקסט ספרותי נפערים פערים שאותם משלים הקורא בעזרת דמיונו, ניסיונו האישי והפרשנות האישית שהוא מכניס באותו פער. כך, הטקסט מזמין את הקורא לדיאלוג אישי איתו. באמצעות דיאלוג זה יכול הקורא לגלות את הנעלם שבטקסט, ואת הנעלם שבתוכו.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: