ליל חניה - חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז

06.02.18

חנן יובל מספר על שירו של אלתרמן, ושר אותו יחד עם דורית ראובני ואורי הרפז. מתוך המופע שלושתנו.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: