קטע מתוך 'טימבה תלמוד' 1
26.01.14

עוד בבית אבי חי