קטע מתוך 'טימבה תלמוד' 1

23.08.12

עוד בבית אבי חי