נעדרים - סיפורם של נעדרי מלחמת תש"ח | תקציר האירוע

02.06.13

בערב לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יובא סיפור התמודדותה של מדינה קטנה וכואבת עם מציאות של מאות נעדרים וחללים שמקום קבורתם לא נודע.

ערב המשלב עדויות, סיפורים אישיים, זיכרונות ושירים.

בערב יוקדש פרק מיוחד לכ"ד יורדי הסירה וייחשפו פרטים חדשים.

עורך ומנחה: פרופ' גור אלרואי, החוג ללימודי ארץ ישראל וראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה, איש מילואים של היחידה לאיתור נעדרים בצה"ל. 
אורח: סא"ל במיל' נרי אריאלי, לשעבר ראש תחום תש"ח בענף לאיתור נעדרים, שיתאר את פעולות היחידה.
ליווי מוסיקלי: גל תמיר וגיא פרטי

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: