אחד מי יודע

07.03.13

מתוך המופע "80 להיידו" שנערך ב-27.12.2012
 

אחד מי יודע | מתוך ההגדה של פסח

אֶחָד מִי יוֹדֵעַ אֶחָד אֲנִי יוֹדֵעַ

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שְׁנַיִם מִי יוֹדֵעַ שְׁנַיִם אֲנִי יוֹדֵעַ

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שְׁלֹשָׁה מִי יוֹדֵעַ שְׁלֹשָׁה אֲנִי יוֹדֵעַ

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


אַרְבַּע מִי יוֹדֵעַ אַרְבַּע אֲנִי יוֹדֵעַ

אַרְבַּע אִמָּהוֹת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


חֲמִשָּׁה מִי יוֹדֵעַ חֲמִשָּׁה אֲנִי יוֹדֵעַ

חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה אַרְבַּע אִמָּהוֹת

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שִׁשָּׁה מִי יוֹדֵעַ שִׁשָּׁה אֲנִי יוֹדֵעַ

שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה

אַרְבַּע אִמָּהוֹת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שִׁבְעָה מִי יוֹדֵעַ שִׁבְעָה אֲנִי יוֹדֵעַ

שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה

חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה אַרְבַּע אִמָּהוֹת

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שְׁמוֹנָה מִי יוֹדֵעַ שְׁמוֹנָה אֲנִי יוֹדֵעַ

שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא

שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה

אַרְבַּע אִמָּהוֹת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


תִּשְׁעָה מִי יוֹדֵעַ תִּשְׁעָה אֲנִי יוֹדֵעַ

תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵידָה שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה

שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה

חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה אַרְבַּע אִמָּהוֹת

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


עֲשָׂרָה מִי יוֹדֵעַ עֲשָׂרָה אֲנִי יוֹדֵעַ

עֲשָׂרָה דִבְּרַיָּא תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵידָה

שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא

שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה

אַרְבַּע אִמָּהוֹת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ:


אַחַד עָשָׂר מִי יוֹדֵעַ אַחַד עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ

אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא עֲשָׂרָה דִבְּרַיָּא

תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵידָה שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה

שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה

חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה אַרְבַּע אִמָּהוֹת

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ:


שְׁנֵים עָשָׂר מִי יוֹדֵעַ שְׁנֵים עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ

שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָּא אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא

עֲשָׂרָה דִבְּרַיָּא תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵידָה

שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא

שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה

אַרְבַּע אִמָּהוֹת שְׁלֹשָׁה אָבוֹת

שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ


שְׁלֹשָׁה עָשָׂר מִי יוֹדֵעַ שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ

שְׁלֹשָׁה עָשָׂר מִדַּיָּא שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָּא

אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא עֲשָׂרָה דִבְּרַיָּא

תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵידָה שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה

שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה

חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה אַרְבַּע אִמָּהוֹת

שְׁלֹשָׁה אָבוֹת שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: