אהובה תמר שרה שיר ערש בלדינו

12.12.12

עוד בבית אבי חי