דבורה שיימוביץ שרה שיר ערש פולני

12.12.12

עוד בבית אבי חי