קלבת שבת - פרשת אמור - לימוד
13.11.12

עוד בבית אבי חי