קלבת שבת - פרשת אמור - לימוד

13.11.12

עוד בבית אבי חי