את זכויותינו נקבל רק אם ניתן

12.11.12

עוד בבית אבי חי