israel, mon amor

26.11.17

רגע לפני פסטיבל סיפור.עם - צרפת, יצאנו לבדוק מה קורה לזהות הצרפתית כשהיא פוגשת בזהות הישראלית. ומה סוד הקסם המחבר בין פריז לירושלים

סיפור. עם - צרפת בבית אבי חי

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: