ברשת השנאה

15.05.12

האינטרנט גורם לנו לקטלג, לתייג ולשפוט. כשמוסיפים לזה את התוכן האין-סופי ברשת ואת ההתבטאויות הקיצוניות שעולות בו - קצרה הדרך לשנאה. וידיאו-ארט של היוצר נעם גלברט

עוד בבית אבי חי