אחד מי יודע

05.02.12

בביצוע ילדי גן.

באדיבות ארכיון הצליל הלאומי, הספרייה הלאומית

עוד בבית אבי חי